Vår verksamhet

Genom nytänkande, gedigen kvalitet och yrkesskicklighet levererar vi drift- och servicetjänster inom Gävle kommunkoncern. Vi arbetar för att bidra till en attraktiv, välskött och trygg stad.

Gavle Drift & Service består av fem avdelningar, med bred kompetens inom  park, gata och fastighet. Vi levererar även fordon och transportlösningar till Gävle kommuns förvaltningar och bolag.
 


Felanmälan

Vill du göra en felanmälan? Gör din felanmälan till vår Kundservice via:

Telefonnummer: 026-17 82 00
E-post: info@gavledriftservice.se

Läs mer om vilka fel du kan anmäla till oss under Felanmälan

Sidan uppdaterades senast 2 mars 2018