Beställning av fastighetsnära tjänster (FN-tjänster)

Gavle Drift & Service erbjuder Gävle kommuns verksamheter fastighetsnära tjänster, förkortat FN-tjänster.

Fastighetsnära tjänster är verksamhetsanknutna tjänster som inte är reparation eller underhåll. Man kan även benämna dessa tjänster som vaktmästartjänster.

Fastighetsnära tjänster, i detta fall, är det som traditionellt utförs av exempelvis en vaktmästare och som enligt hyresavtalet är verksamhetens ansvar.

Gavlefastigheter har ansvaret för reparation, underhåll och eventuella anpassningar av er fastighet, om något måste lagas eller bytas ut. Detta regleras fortfarande via ordinarie rutiner och gränsdragningslistor.

För att ge några exempel:

  • Uppsättning och byte av lampor.
  • Montering av whiteboard, hyllor eller kapprumsinredning.
  • Flytt och bortforsling av möbler och annat till återvinningscentral.
  • Flytt eller ihopmontering av skrivbord eller garderober.
  • Montering av verksamhetens fasadskyltar.
  • Städning av synliga ventilationsdon eller golvbrunnar.
  • Ordna med hänvisningsskyltar till objekten.
  • Uppsättning eller nedmontering av gungor (efter exempelvis vintertid).
  • Rita linjemarkering för skolgårdar och idrottsplatser.
  • Förbättring/lagning av möbler och övriga lösa inventarier som är verksamhetens ansvar.

Hur funkar nu detta?

Ni beställer en FN-tjänst via webbformuläret som ligger länkad i vänster menyn under "Lägg beställning". Vi använder oss av Gavlefastigheters formulär för felanmälan, därför är det viktigt att du anger att din beställning avser en FN-tjänst. Efter lagd beställning blir ni kontaktade av vår personal för att komma överrens om tid och plats.

Just nu är det genomsnittliga väntetiden för utförande av våra FN-tjänster cirka 1-2 veckor.

När jobbet är utfört faktureras er verksamhet direkt av Gavle Drift & Service.

Så här beställer du en FN-tjänst

 Klicka på Lägg beställning i vänstermenyn.
 Välj den verksamhet objektet tillhör, genom att klicka på bilden.

Om ert objekt inte finns med i vårt webbformulär kan ni skicka en beställning till oss via e-post. Ange samma information enligt beskrivningen nedan och skicka det till service@gavledriftservice.se.

Fyll sedan i formuläret enligt följande:

1. Ange objekt

 

2. Ange byggnad

 

3. Ange utrymme

Fyll i en utförlig beskrivning av utrymmet

4. Fyll i en så väl 
utförlig
beskrivning
som möjligt

Exempelvis montering av
1 whiteboard och 3 hyllor.
Ange även att det gäller en
FN-tjänst.

5. Dokument

Behöver du bifoga bilder
eller dokument så laddar
du upp det genom att klicka
på Välj fil.

6. Ange e-postadress

 

7. Ange ditt för- och efternamn

 

8. Kontaktperson 
och telefonnummer
(om annan än anmälaren)

Ange kontaktperson på plats,
om annan än beställaren.

9. Telefon anmälare

Ange telefonnummer till dig
som beställer FN-tjänsten.

10. Fakturaadress och referensnummer

Ange fakturaadress och
referensnummer då verksamheten står för kostnaden.

11. Gå vidare

Klicka på Gå vidare.

12. Skicka

Kontrollera att informationen stämmer. Klicka på Skicka för
att skicka iväg din beställning till oss.

Vid frågor

Vid frågor eller funderingar är du varmt välkommen att kontakta vår Kundservice på telefonnummer
026-17 82 00.


Sidan uppdaterades senast 22 juni 2017