Vår miljöpolicy

Gavle Drift & Service arbetar aktivt för att kontinuerligt minska verksamhetens miljöpåverkan genom ständiga förbättringar av miljöledningssystemet och våra arbetssätt. Det övergripande målet är att ha hållbarhet och miljö i fokus i alla delar av verksamheten.

Gavle Drift & Service arbetar efter följande principer: 

  • Miljöarbetet är målstyrt och utvärderas kontinuerligt.
  • All verksamhet följer aktuell lagstiftning och miljömålen harmoniserar med målen i Gävle Kommuns miljöstrategiska program.
  • Åtgärder genomförs fortlöpande för att förebygga och minimera verksamhetens negativa inverkan på miljön.
  • Genom samarbete med kunder bedrivs en hållbar, effektiv verksamhet där resurser förbrukas på ett ansvarsfullt sätt
  • I samtliga uppdrag, så långt detta är praktiskt genomförbart, prioriteras hållbarhet och ekologi vid val av produkter, material och teknik.
  • Tydliga miljö- och hälsokrav ställs vid inköp, upphandlingar och på våra samarbetspartners.
  • Ett ständigt arbete sker för att förbättra och öka vår interna kompetens gällande miljö- och klimat­frågor.

Sidan uppdaterades senast 29 april 2021