Tillgänglighetsredogörelse

Gavle Drift & Service står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen.

Här beskriver vi hur www.gavledriftservice.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Vad ska du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från www.gavledriftservice.se som inte är tillgängligt för dig, kontakta oss via e-post info@gavledriftservice.se eller ring oss på 026-17 82 00.

Svarstiden är normalt en vecka.

Kontakta oss om du hittar fler brister

Meddela oss om du hittar fler brister än de vi listar nedan och som hindrar dig från att ta del av vår webbplats, eller om du upplever att vi inte uppfyller lagen. Det är viktig information som vi använder i vårt tillgänglighetsarbete.

Anmäl brister via e-post info@gavledriftservice.se.

Kontakta tillsynsmyndigheten

Om du inte är nöjd med hur vi uppfyller kraven på tillgänglighet kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning (DIGG). De har ansvaret för tillsyn av lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Kontakta Myndigheten för digital förvaltning (DIGG.se)

Brister i tillgängligheten

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen och tillhörande e-tjänster inte är helt tillgängliga enligt lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

Användning av färger

 • Det används idag färger för länkar och annan information på webbplatsen och tillhörande e-tjänster som har för lågt kontrastvärde.
 • Det finns vissa länkar vars klickbarhet bara indikeras med hjälp av färg.

Bilder

 • Vi stävar efter att alla våra bilder ska ha alternativa texter, men det saknas korrekt uppmärkning på ett fåtal bilder på startsidan. Det finns också fall där vår alternativa text till en bild inte ger tillräckligt med information.

Formulär

 • Våra formulär använder inte alltid rätt inmatningstyp för innehållet, detta gör att funktioner som ”auto-fyll” och validering fungerar sämre.
 • I vissa av våra formulär har vi problem med felmeddelanden, där det inte visas tillräckligt tydligt vad du ska göra om något är fel och som förhindrar att formuläret skickas in.
 • Det saknas instruktioner i vissa av våra formulär på våra e-tjänster om hur du ska formatera och fylla i information.

Menyer och länkar

 • Det finns länkar på webbplatsen som inte är tillräckligt tydligt formulerade.
 • Enstaka undersidor på webbplatsen har en egen navigation som skiljer sig från den övergripande menyn.

Språk och översättning

För att underlätta för dig som får webbplatsen uppläst ska det i kod anges det språk som innehållet står på. På informationssidan om Gavlefastigheter på engelska anges svenska som huvudspråk, vilket inte är korrekt och kan försvåra uppläsningen.

Navigering med hjälp av tangentbordet

 • Det finns ett fåtal ställen där tabb-ordningen – den ordning som innehållet kommer i vid navigation med tangentbordet – inte stämmer överens med den visuella ordningen.
 • Vissa funktioner och knappar på webbplatsen och i våra e-tjänster är inte tillgängliga enbart genom att navigera med hjälp av tangentbordet.
 • Tydlig fokusmarkering för enstaka länkar och knappar saknas.

Valideringsfel i koden

 • Det finns valideringsfel i koden.

Otillgängliga PDF:er

 • Det finns pdf:er på webbplatsen som inte är tillgänglighetsanpassade. Det innebär att dokument inte är korrekt taggade för att fungera med skärmläsare.

Vår ambition är att ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem senast den 1 juni 2024.

Hur har vi granskat webbplatsen?

Vi har låtit en extern konsult göra en oberoende granskning av webbplatsen. Senaste bedömningen gjordes den 25 maj 2023.

Redogörelsen uppdaterades senast den 25 maj 2023

Sidan uppdaterades senast 9 juni 2023